Hotel Klaret Praha Map

+420 222 539 539
Mon - Fri: 8 am – 10 pm, Sat - Sun: 9 am – 10 pm

Hotel Klaret Praha

Cukrovarská 144/60, Praha
Hotel Klaret Praha